SCK CEN

SCK CEN

Het SCK is een Belgisch onderzoekscentrum, gespecialiseerd in vreedzame nucleaire toepassingen.

NIRAS

NIRAS

NIRAS is de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, die sinds 1980 verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval in België. Onrechtstreeks voeren we op diverse nucleaire sites werken uit die beheerd worden door NIRAS.

Belgoprocess

Belgoprocess

Belgoprocess is een dochter van NIRAS waar nucleair afval in de praktijk beheert en verwerkt wordt. 

AREVA

Areva FBFC

Bij FBFC werden sinds 1958 brandstofstaven voor kerncentrales geproduceerd. Van 2013 tot 2016 hebben we hier wanden, vloeren, plafonds en buizen gedecontamineerd. Hiervoor hebben we samen met fabrikanten specifieke machines ontwikkeld, getest en gebruikt. 

Belgonucleaire

Belgonucleaire

Bij Belgonucleaire werd gedurende 20 jaar MOX-brandstof geproduceerd. Deze brandstof wordt in verschillende kerncentrales over de hele wereld gebruikt.  In 2006 werd de productie stopgezet. 

Kerncentrale Doel

Kerncentrale Doel

De vier kernreactoren van Doel leveren nog altijd +/- 15% van de totale elektriciteitsproductie in België. Al in de jaren '90 hebben we hier belangrijke werken uitgevoerd.

Tractebel

Tractebel

Tractebel is een internationaal studiebureau voor projecten met energie, water en infrastructuur. Op diverse projecten werken we nauw met hen samen om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Bohunice

JAVYS - Bohunice

De Europese Unie heeft Slowakije verplicht tot het sluiten van 2 reactors in de V1 plant. In 2013 werden we gecontacteerd voor de ontmanteling van de betonstructuur in de turbinehal van deze centrale.

Er moest +/- 11 000 ton beton verwijderd worden. Interboring heeft een overeenkomst bekomen en uitgevoerd voor het verlenen van advies in verband met werkwijze en veiligheid.