ONZE ROEPING

BETON-CHIRURGEN

De Beton-Chirurg van Interboring

Dat is wat we zijn. Want dat is de enige term die onze lading echt dekt. Om diverse redenen.

Ten eerste omwille van onze kennis en ervaring.

Chirurg, ongeacht je domein, word je niet van vandaag op morgen. Daar gaan een gedegen opleiding en intensieve stages aan vooraf. Het resultaat daarvan is een uitmuntende, maar nooit voltooide vakkennis. Die vakkennis wordt vervolgens continu verrijkt en verfijnd aan de hand van bakken praktijkervaring, en permanente vervolmaking op de nieuwste toestellen en technieken.

Ten tweede omdat we exclusief werken met de beste gereedschappen.

Ook voor het grovere werk, maar zeker als het gaat over ons precisiemateriaal. Want alleen die gereedschappen stellen ons in staat om iedere operatie uit te voeren zoals we dat onszelf opleggen: accuraat, innovatief en clean.

Tenslotte omdat we uitsluitend te werk gaan met de grootste zorg en omzichtigheid.

De constructies die we onder handen nemen zijn kostbaar. Onze ingrepen vragen daarom een extreem goede voorbereiding, uitvoering én nazorg. Want het kleinste foutje kan grote gevolgen hebben. Esthetisch of, veel fundamenteler, structureel.

Onze opdrachtgevers hebben het volste vertrouwen in onze handen. Maar in tegenstelling tot wat je op basis van onze ‘looks’ zou kunnen vermoeden, vertrekken we altijd vanuit ons hoofd. Iedere operatie wordt daarin tot in het kleinste detail onderzocht en voorbereid. En zelfs al eens een keer virtueel uitgevoerd.

Alleen die aanpak stelt ons in staat om elke opdracht met chirurgische precisie tot een goed einde te brengen. In het belang van de ‘patiënt’, en tot gehele tevredenheid van onze klant.