Aanpassen en ontmantelen
van nucleaire installaties

Nucleaire ontmanteling

In de volgende jaren zal het aanpassen en zelfs volledig ontmantelen van nucleaire installaties steeds belangrijker worden.

Elke site en elke situatie vereist een nieuwe studie om de optimale werkmethode te zoeken die rekening houdt met factoren zoals veiligheid, planning, technische mogelijkheden, het volume aan nucleair afval en respect voor het milieu.

Interboring heeft in de voorbije 20 jaar al een belangrijke rol gespeeld in de Belgische nucleaire sites. 

______________________

Permanente evolutie

De technieken voor het ontmantelen van nucleaire installaties evolueren permanent. We verwachten dat die tendens zich in de volgende jaren nog zal verder zetten.

Het boren, zagen en schuren met diamantgereedschap wordt elke dag zeer nuttig toegepast in de bouwsector, maar voor het gebruik binnen een nucleaire site moet het gereedschap grondig aangepast worden om te beantwoorden aan de complexe eisen van deze sector. De werken moeten meestal droog gebeuren en met beheersing van het geproduceerde stof.

INTERBORING is dagelijks actief in de nucleaire sector. Zoals bij ziekenhuizen en militaire domeinen is veiligheid en transparantie enorm belangrijk in deze sectoren.

Hiernaast wordt er in deze sector ook vaak geopteerd om het gebruik van koelwater te vermijden. Dit om cross-contaminatie tegen te gaan, verdere  besmetting te voorkomen en het nucleair afval te beperken. Daarom hebben we op veel van onze machines intern aanpassingen gedaan zodat er "droog" gewerkt kan worden.

Gehanteerde technieken

   • droog boren

   • droog wandzagen

   • droog vloerzagen

   • droog kabelzagen

   • slopen van beton met radiogestuurde afbraakrobot

   • frezen / schuren van vloeren en wanden


INTERBORING

Interboring werkt nauw samen met een selecte groep fabrikanten om technieken, machines en diamant te verbeteren.