Verzagen van metaal

Doorzagen metalen buizen

Verwerken van metaal, ook dit doen onze betonchirurgen.

De beton-chirurgen van INTERBORING doen méér dan je denkt!

Hoewel de naam van ‘beton-chirurg’ op het eerst zicht doet vermoeden dat de operatoren van INTERBORING alleen maar gespecialiseerd zijn in beton, is de realiteit toch wel wat anders.

De chirurgen van INTERBORING hebben immers de boor- en zaagtechnieken ook onder de knie voor het (ver)werken met metaal. Of het nu staal, inox, koper, of welke legering dan ook betreft de INTERBORING-chirurgen opereren de ‘metalen patiënt’ met een even grondige voorbereiding, eenzelfde accuratesse en precisie en met een even grote toewijding.

Metalen buis bet kabelzaag doorzagen

Eenzelfde totaalaanpak dus met maximaal oog voor veiligheid en strevend naar de beste oplossing voor het probleem van de klant.

Een aantal voorbeelden om te illustreren: het zagen van metalen vaten of buizen, het verzagen van scheepsschroeven, cyclotrons, warmtewisselaars, drukvaten, massieve metalen blokken, …

Al het zaagwerk gebeurt uiteraard uitsluitend in situ bij de opdrachtgever. De werken worden pas uitgevoerd na een grondige bespreking en duidelijk akkoord over het plan van aanpak en transparante afspraken over veiligheidsmaatregelen voor mens en omgeving

______________________