INTERBORING BEHAALT VEILIGHEIDSATTEST VCA PETROCHEMIE

18/08/2022

vca certificaat petrochemie

Vinçotte heeft recent het veiligheidsmanagementsysteem van INTERBORING geaudit en heeft na gunstige evaluatie overeenkomstig de norm VCA:2017-Petro/6.0 het bijhorend VCA Petrochemie certificaat toegekend.

INTERBORING, reeds decennialang houder van een VCA* attest, verwerft nu het certificaat VCA Petrochemie voor al haar activiteiten, te weten: het boren en zagen in gewapend beton - selectieve slopingswerken - plaatsen van chemische ankers - schuren en polijsten van vloeren, uitvoeren van betononderzoek en het decontamineren en ontmantelen van beton en staal in nucleaire sites.

“Veilgheid en welzijn op de werkvloer zijn uiterst belangrijk in de dagelijkse uitvoering van onze projecten”, zegt Jos Spilstijns, CEO van INTERBORING (links op de foto).

“Onze medewerkers komen in de meest uiteenlopende werkomstandigheden terecht en de uitvoering van onze boor- en zaagwerken staat geregeld onder een grote werfstress. De getrainde beton- en metaalchirurgen van INTERBORING hanteren in het kader van de last minute risico analyse (LMRA) slechts één simpele toetssteen: als het niet veilig kan, dan worden de werken niet uitgevoerd” vult een fiere ing. Bart Geerkens, intern preventieadviseur aan (rechts op de foto).

“Het certificaat VCA Petrochemie is een nieuwe uiting van het kwaliteitsniveau dat INTERBORING permanent nastreeft en op de werf realiseert. Het is ten slotte een garantie voor de opdrachtgever dat bij INTERBORING de regels, waarden en normen over veiligheid, gezondheid en milieu hoog in het vaandel staan”, aldus CEO Jos Spilstijns.