INTERBORING opgenomen in de International Association of Concrete Drillers and Sawers

11/03/2022

INTERBORING opgenomen in IACDS

INTERBORING uit Zonhoven is als eerste Belgisch boor- en zaagbedrijf opgenomen in de International Association of Concrete Drillers and Sawers. Daarmee bevestigt INTERBORING eens te meer haar prominente voortrekkersrol in de Belgische boor- en zaagwereld.

De IACDS, zeg maar de wereldverenging die o.a. het beroep van betonboorder en -zager actief promoot biedt INTERBORING een interessante kijk op verschillende internationale evoluties. Onder meer op het vlak van technologie en regelgeving op het vlak van boren en zagen in beton is IACDS zeer actief.

Het hoofdkantoor van IACDS is gevestigd in Spanje. Leden zijn zowel individuele bedrijven als nationale federaties van boor- en zaagbedrijven.

 

INTERBORING membre de IACDS

INTERBORING situé à Zonhoven est la première entreprise belge de forage et de sciage à faire partie de l'International Association of Concrete Drillers and Sawers. Avec cela, INTERBORING confirme une fois de plus son rôle de pionnier dans le monde belge du perçage et du sciage.

L'IACDS, autrement dit l'association mondiale qui promeut activement le métier de foreur et scieur de béton, offre à INTERBORING un regard intéressant sur les différentes évolutions internationales. IACDS est très actif, entre autres, dans le domaine de la technologie et de la réglementation dans le domaine du perçage et du sciage en béton.

Le siège de l'IACDS est en Espagne. Les membres sont des entreprises individuelles ainsi que des fédérations nationales d'entreprises de forage et de sciage.

 

INTERBORING becomes member of IACDS

INTERBORING from Zonhoven is the first Belgian drilling and sawing company to be member of the International Association of Concrete Drillers and Sawers. With this, INTERBORING once again confirms its prominent pioneering role in the Belgian drilling and sawing world.

The IACDS, in other words the world association that actively promotes the profession of concrete driller and sawer, among other things, offers INTERBORING an interesting view on various international evolutions. IACDS is very active in the field of technology and regulations in the field of drilling and sawing in concrete.

The headquarters of IACDS is located in Spain. Members include individual companies as well as national federations of drilling and sawing companies.