Bouwplaats Remy Leuven waar we kabelzaagwerk en wandzaagwerk hebben uitgevoerd

Kinderdagverblijf Remy in Leuven

Op de zorgsite Eduard Remy in Leuven wordt er naast het woonzorgcentrum een kinderdagverblijf gebouwd.  Om dit project te realiseren heeft Interboring in de bouwput 2 deuropeningen en 1 grote opening voor de doorrit van de parking van het bestaande gebouw naar de nieuwbouw gemaakt. De deuropeningen zijn gemaakt in een betonnen wand van 800mm dik.  De doorrit meet 5600mm x 7200mm, eveneens door een betonnen wand van 800mm dik.  Deze openingen werden met de kabelzaag en wandzaag uitgezaagd in betonblokken van 5 ton.